Tre sätt för att förbättra likviditeten i ditt annonsföretag

Driver du ett företag som arbetar med annonsförsäljning har du sannolikt redan upptäckt att likviditeten är något som med jämna mellanrum orsakar bekymmer i verksamheten. Under vissa perioder finns det helt enkelt inte tillräckligt med pengar på företagets bankkonto när räkningarna eller lönerna ska betalas.

Detta kan inträffa även om ditt företag är välskött och går med vinst. Att ett annonsföretag har problem med likviditeten innebär inte automatiskt att företaget går dåligt eller är vanskött i något avseende. Vid annonsförsäljning tar det ofta tid innan intäkterna från nya kunder trillar in på företagets konto. Detta har emellertid inte någon betydelse för betalningen av företagets räkningar och andra kostnader – dessa måste betalas även om intäkterna dröjer kanske ytterligare någon vecka eller några månader.

Onödigt med likviditetsproblem

Tyvärr är det alltför många företag som på grund av likviditetsproblem tvingas att upphöra med sin verksamhet. I de flesta fall hade detta dessutom varit möjligt att undvika, om företaget och dess ledning i god tid hade vidtagit åtgärder för att få tillgång till kapital. I det följande kommer du därför att få ett par tips om hur du snabbt och enkelt kan skapa en god likviditet för ditt företag. Förhoppningsvis kan dessa tips vara till hjälp om ditt företag i framtiden drabbas av problem med sin likviditet.

Fakturaköp

Det kanske enklaste sättet för att förbättra likviditeten är att använda sig av fakturaköp. Det är en flitigt använd metod som innehåller få risker för ditt företag. Denna typ av företagsfinansiering benämns ofta även för factoring och innebär, enkelt förklarat, att du säljer företagets fakturor till ett särskilt factoringbolag. När du använder dig av fakturaköp har du som regel pengarna på kontot redan samma dag som du säljer fakturorna. Du kan välja att sälja endast vissa av företagets fakturor eller att kontinuerligt sälja alla fakturor som företaget skickar till sina kunder.

Kostnaden för fakturaköp ligger i de flesta fall på ett par procent, vanligtvis mellan två och fem procent, av fakturans värde. Detta innebär konkret att om du säljer en faktura om 1 000 kronor till ett factoringbolag, får du betalt med ett belopp om mellan 950 och 990 kronor. Mellanskillnaden är kostnaden för att ditt företag använder sig av factoringbolagets tjänster.

Checkkredit

En annan vanlig åtgärd för att förbättra likviditeten är att ansöka om en checkkredit. Har ditt företag redan en checkkredit kan du i stället ansöka om en höjning av den befintliga checkkrediten. En checkkredit kan enkelt beskrivas som en “latent” kredit som du själv väljer när den ska användas och du betalar för krediten först när den används. Ofta är den utformad som ett kreditutrymme på företagets bankkonto. Har företaget en checkkredit på ett belopp om 500 000 kronor kan företaget “övertrassera” sitt bankkonto uppgående till detta belopp.

Företagslån

Ett ytterligare alternativ är att företaget ansöker om ett företagslån. Detta innebär konkret att företaget får en viss summa pengar som sätts in på företagets bankkonto. Därmed finns det omgående medel för att kunna reglera till exempel löner och andra räkningar allt eftersom de förfaller till betalning. De flesta företag använder sig av banklån i sin verksamhet och det är en väletablerad metod för att förbättra likviditeten.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*